Τρένα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ (23410-28585)


 ΑΠΟ ΠΡΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 Θεσσαλονίκη  Κιλκίς
 06:55 (κάθε μέρα)
 40'
 Θεσσαλονίκη  Κιλκίς
 16:01 (κάθε μέρα)  36'
 Σέρρες  Κιλκίς  11:08 (κάθε μέρα)  89'
 Σέρρες  Κιλκίς
 19:44 (κάθε μέρα)  121'
 Κιλκίς  Θεσσαλονίκη  12:37 (κάθε μέρα)  35'
 Κιλκίς  Θεσσαλονίκη
 21:45 (κάθε μέρα)  37'
 Κιλκίς  Σέρρες  07:35 (κάθε μέρα)  115'
 Κιλκίς  Σέρρες  16:37 (κάθε μέρα)  89'