Λεωφορεία

ΚΤΕΛ Κιλκίς
ktelkilkis@otenet.gr

Θεσσαλονίκη
Γιαννιτσών 244
εκδοτήριο: 2310-595433
αποθήκη: 2310-595466
Κιλκίς
Δημητράκου 3
τηλ 23410-22311
fax 23410-75077
Πολύκαστρο
Ανατ. Ρωμυλίας 28
τηλ. 23430-22315
Αξιούπολη

τηλ. 23430-31313
Γουμένισσα

τηλ. 23430-41214