Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης


Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης περιλαμβάνει συλλογές με θέμα το περιβάλλον και το φυσικό πλούτο της περιοχής και ευρύτερα. Τα εκθέματα του μουσείου παρουσιάζονται στις ενότητες:
  1. Βοτανική
  2. Πανίδα
  3. Γεωλογία
  4. Παλαιοντολογία
  5. Πετρώματα & Ορυκτολογία

Βοτανική

Στο ισόγειο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης παρουσιάζεται τμήμα της συλλογής βοτανικής, που αποτελείται περίπου από 2500 δείγματα φυτών. Η συλλογή αντιπροσωπεύει τη χλωρίδα της περιοχής του Πάικου, Κερκίνη - Μπέλλες, καθώς και τη χλωρίδα του ευρύτερου ελλαδικού χώρου, με έμφαση σε σπάνια ενδημικά, σαρκοφάγα, «λείψανα» φυτών κ.ά. Στο τμήμα της βοτανικής αναλύονται: ο ορισμός των φυτών, η διάκρισή τους στα μεγάλα αθροίσματά τους, η διάκριση των ζωνών βλάστησης, οι επιδράσεις του δάσους και η συστηματική βοτανική των σπερματοφύτων. Εκτός από τα φυτά, στην ενότητα της βοτανικής υπάρχει και συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό, όπως φωτογραφίες, φωτεινές διαφάνειες και κείμενα. Στο εξειδικευμένο τμήμα της βοτανικής (Herbarium), ο επισκέπτης – ερευνητής μπορεί να βρει υλικό για μελέτη, αφού προηγηθεί συνεννόηση με τη γραμματεία του ΜΦΙΑ.

Πανίδα

Η συλλογή της πανίδας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης καταγράφει και προβάλλει τα οικοσυστήματα του όρους Πάικο, του όρους Κερκίνη - Μπέλλες και της λίμνης Κερκίνης. Μέσα σε προθήκες που αναπαριστούν το φυσικό περιβάλλον, εκτίθενται σπάνια θηλαστικά, τρωκτικά και πτηνά από τον ευρύτερο χώρο της Αξιούπολης. Στην ίδια αίθουσα, παρουσιάζονται 57 διαφορετικά είδη πεταλούδων από το Πάικο, αναδεικνύοντας τον πλούτο της εντομοπανίδας της περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης, προκαλεί η συλλογή με τις πεταλούδες, στην οποία περιλαμβάνονται 124 από τις σπανιότερες του πλανήτη μας. Οι πεταλούδες εκτίθενται πάνω σε παγκόσμιο χάρτη, προκειμένου ο επισκέπτης να αντιληφθεί τη γεωγραφική τους κατανομή στον πλανήτη.

Γεωλογία

Στην ενότητα της γεωλογίας, ο επισκέπτης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις διαφορετικές διαδικασίες, που οδήγησαν από τη διαμόρφωση του σύμπαντος μέχρι και τις γεωτεκτονικές εξελίξεις του ελλαδικού χώρου. Στο τμήμα της γεωλογίας, παρουσιάζονται διαδοχικά η κοσμογονία και η διαμόρφωση του πλανητικού μας συστήματος, η δημιουργία της Γης, καθώς και τα γεωλογικά φαινόμενα, που έδωσαν στη χώρα μας τη σημερινή της μορφή. Τέλος, παρουσιάζονται και στοιχεία για τα διαφορετικά φυσικά φαινόμενα.

Παλαιοντολογία

Η συλλογή παλαιοντολογίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας αποτελείται από ποικιλία απολιθωμάτων, εκμαγείων και αναπαραστάσεων διαφορετικών ειδών φυτών και ζώων. Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται σειριακά η εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη, ξεκινώντας από πρωτόγονες μορφές που εμφανίστηκαν 3500 εκατομμύρια χρόνια πριν και φτάνοντας μέχρι και στο σύγχρονο άνθρωπο. Στην αίθουσα παλαιοντολογίας, ο επισκέπτης θα γνωρίσει διαδοχικά τους ασπόνδυλους οργανισμούς, τα πρώτα φυτά, τα σπονδυλωτά της θάλασσας, τα γιγαντιαία ερπετά και θηλαστικά και βέβαια τον άνθρωπο, όπως εξελίχτηκε στο σύγχρονο είδος και φυλές.

Πετρώματα & Ορυκτολογία

Η συλλογή πετρωμάτων και ορυκτολογίας είναι μία από τις πλουσιότερες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης. Στο δεύτερο όροφο του μουσείου και σε ειδικές προθήκες εκτίθενται τα διαφορετικά πετρώματα, που διαμορφώνουν το φλοιό της Γης. Τα πετρώματα παρουσιάζονται σε κατηγορίες, σύμφωνα με τις συνθήκες γένεσής τους. Στην ίδια αίθουσα, βρίσκεται και πλήθος ορυκτών τα οποία είτε αποτελούν τμήμα πετρωμάτων, είτε σχηματίζονται αυτόνομα. Τα ορυκτά είναι στερεά ή υγρά ανόργανα σώματα, που προέκυψαν μέσα από περίπλοκες διαδικασίες, χωρίς την επίδραση φυτικών ή ζωικών παραγόντων. Τα ορυκτά παρατίθενται ταξινομημένα στις διαφορετικές κατηγορίες τους, σύμφωνα με την κατάταξη και την αναγνώρισή τους. Η προέλευση τους ποικίλει, καθώς προέρχονται από τον ελλαδικό χώρο και διεθνώς.


Διεύθυνση: Αξιούπολη, T.K. 61400, Ελλάδα
Τηλέφωνο  : +30 23430 31656
Fax: +30 23430 31484
Ε-mail: museumax@otenet.gr