Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς


Το Μουσείο φιλοξενεί ευρήματα που προέρχονται από αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή του Κιλκίς αλλά και από παραχωρήσεις ιδιωτών. Λειτουργεί από το 1972, ενώ το 1991 δημιουργήθηκε και έκθεση των ευρημάτων της ανασκαφής από το Παλιό Γυναικόκαστρο. Το κτίριο του Μουσείου περιλαμβάνει τρεις αίθουσες που χωροθετούνται με χρονολογική σειρά:
  • Στον προθάλαμο εκτίθενται ευρήματα προϊστορικής περιόδου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα νεολιθικά ειδώλια από τον οικισμό της Κολχίδας και η συλλογή των προϊστορικών εργαλείων από τον ίδιο οικισμό. Στην προθήκη του προθάλαμου εκτίθεται μία μικρή συλλογή από τα εκπληκτικά χάλκινα κοσμήματα της πρώιμης εποχής Σιδήρου. Τα κοσμήματα αυτά είναι συνήθως πολύσπειρα χάλκινα βραχιόλια, δακτυλίδια, και περίαπτα. Τα τελευταία παρουσιάζουν ποικιλία τύπων, έχουν χαρακτηριστικά σχήματα και διακρίνονται σε αγκυρόμορφα, πυξιδόμορφα, πτηνόμορφα και σε μορφές αγγείων. Στον υπόλοιπο χώρο εκτίθενται ακόμη μία επιτύμβια στήλη με ανάγλυφη παράσταση ιππέα, τμήμα αττικής σαρκοφάγου με παράσταση νέων ανδρών και αλόγου, καθώς και τιμητικό ψήφισμα της πόλεως της Μορρύλου (Άνω Απόστολοι).
  • Η δεύτερη αίθουσα περιλαμβάνει ανασκαφικά ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο του νεκροταφείου της εποχής του Σιδήρου του Παλιού Γυναικόκαστρου. Εκτίθενται χαρακτηριστικά τεφροδόχα αγγεία και κτερίσματα, όπλα, μαχαιρίδια, διπλοί πελέκεις και κοσμήματα, ενώ στις γωνίες της αίθουσας έγινε αναπαράσταση του τρόπου ταφής των αγγείων.
  • Στην τρίτη αίθουσα του Μουσείου εκτίθενται ευρήματα ιστορικών χρόνων από την καθημερινή ζωή των πόλεων Ευρωπού και Παλατιανού. Στο τμήμα της Ευρωπού εκτίθενται κυρίως ευρήματα προερχόμενα από την ανασκαφική έρευνα των νεκροταφείων της πόλης και με εποπτικό υλικό παρουσιάζεται η εξέλιξη της ταφικής τελετουργίας και η επιβίωση των ταφικών εθίμων από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Στο τμήμα του Παλατιανού εκτίθενται ευρήματα και εργαλεία από τις καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής, κατανεμημένα σε ενότητες όπως κατοικία, γυναικωνίτης, αγροτική ζωή και θρησκεία.

Το Μουσείο διαθέτει υποδομές πρόσβασης για ΑΜΕΑ ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Ώρες Λειτουργίας
Τρίτη-Κυριακή 08:00-15:00 (Δευτέρα κλειστό)

Διεύθυνση
Ουτσκούνη & Ρεγκούκου, Κιλκίς, 61100

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: +30 23410 22477
Email: istepka@culture.gr