Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων βρίσκεται στην Ποντοκερασιά του Κιλκίς, 70χλμ από τη Θεσσαλονίκη, μέσα σε φυλλοβόλα δρυοδάση του Μαυροβουνίου, της οροσειράς των Κρουσσίων, σε υψόμετρο 600μ. Αναπτύσσεται σε 310 στρέμματα, από τα οποία τα 150 είναι καλυμμένα με φυσικό δρυοδάσος στο οποίο διατηρούνται επί τόπου (in situ) αυτοφυείς πληθυσμοί από εκατοντάδες φυτικά taxa (είδη και υποείδη), μεταξύ των οποίων και αξιοσημείωτοι πληθυσμοί από τουλάχιστον 8 διαφορετικά είδη ορχεοειδών. Στα υπόλοιπα 160 στρέμματα διατηρούνται εκτός τόπου (ex situ) είδη της ελληνικής χλωρίδας (>90 taxa, από >150 κωδικούς) μεταξύ των οποίων σπάνια και ενδημικά είδη.

Στους χώρους του ΒΒΚΚ υπάρχει πολυλειτουργικό κτήριο υποδοχής με περιοδικές και μόνιμες εκθέσεις, μικρός ξενώνας, τεχνητοί καταρράκτες και υδατορροές, κιόσκια, μικρές τεχνητές λίμνες, μονοπάτια περιήγησης, ξύλινα τραπεζοκαθίσματα και παρατηρητήριο.

www.bbgk.gr
info@bbgk.gr
τηλ. 23410-70688